Gedragsregels


Naast het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden zijn vanzelfsprekend een aantal gedragsregels van toepassing. Stagiaires en nieuwe vrijwilligers dienen van deze regeling op de hoogte gesteld te worden door de hoofdleiding van de activiteiten.


Bejegening

In het taalgebruik van vrijwilligers onderling en vrijwilligers met deelnemers is het niet toegestaan dat 

zij elkaar op hun uiterlijke kenmerken onheus tebejegenen;

zij elkaar op hun culturele/godsdienstige achtergrond onheus bejegenen;

insinuerende, sarcastische, seksueel getinte of vernederende opmerkingen worden gemaakt naar deelnemers noch naar collegavrijwilligers;

deelnemers tegen hun wil worden aangeraakt indien daar niet de noodzaak voor aanwezig is;

materiaal wordt verspreid, opgehang en of gepubliceerd waarop mensen als lustobjectof minderwaardig worden afgebeeld.


Collegiaal gedrag

Vrijwilligers hebben ook naar elkaar toe een verantwoordelijkheid:

vrijwilligers moeten elkaar kunnen aanspreken over hun gedrag zowel naar andere vrijwilligers als naar deelnemers.

indien een vrijwilliger dit niet rechtstreeks kan/durft, spreekt hij/zij hiervoor de hoofdleiding aan.

indien het niet mogelijk is de hoofdleiding aan te spreken, wendt de vrijwilliger/ster zich tot het bestuur van de ‘De Enschedese Watervrienden’ die contactpersoon is voor deze activiteit.


Contact van de vrijwilliger met de deelnemer

Men blijft niet alleen met een deelnemer in een afgesloten ruimte.

Alle ruimtes moeten openbaar zijn.

Alle ruimtes moeten open zichtbieden.

Vertel aan andere collega vrijwilliger dat je alleen met een deelnemer bent, als dit niet anders kan.


Hulp bij het aankleden, douchen en toiletgang

De deur van de kleedkamer gaat niet opslot.

Jongens en meisjes hebben vanaf 8 jaar een apartekleedkamer.

Bij kleuters en aanvangsgroepen is een vrijwilliger in de douche/kleedruimte aanwezig en helpt daar waar nodig is.

Jongens en meisjes douchen gescheiden. (uitzondering zwembaden, onderbegeleiding)

Hulp op het toileten, bij het douchen gebeurt vanaf 8 jaar door leiding van het zelfdegeslacht.


Wijze van reageren

Kinderen van de kleuterleeftijd en de aanvangsgroepen mogen wel op de arm /op schoot genomen worden indien de situatie daar aanleiding toe geeft. Troosten moet kunnen, maar wel passend bij de kinderleeftijd. Een kind van veertien jaar neem je niet meer op schoot.


Feliciteren

Alleen een hand geven. Bij initiatief van de deelnemer mag er gekust worden. De jarige mag gekust worden, indien hij/zij erom vraagt. 

Hoe te handelen bijcalamiteiten?

Indien een vrijwilliger of de hoofdleiding bemerkt dat deze regels overtreden worden, dient terstond de contactpersoon van het bestuur van ‘De Enschedese Watervrienden’ gewaarschuwd te worden.