Aanmelden


Welkom bij zwemvereniging De Enschedese Watervrienden. Wat leuk dat u overweegt zich aan te melden!

Wanneer u zich aanmeldt wordt uw naam, of de naam van uw kind aan de wachtlijst toegevoegd. De wachttijden zijn afhankelijk van het soort zwemprogramma dat gevolgd gaat worden. Meer informatie over de wachtlijsten vindt u onder het kopje lidmaatschap.

Bij opgave dient u een incassomachtiging af te geven voor de inning van het inschrijfgeld van € 15,00 en voor het betalen van de contributie.

Gegevens

 

Adres

 

Zwemprogramma

 

Diploma's

 

Betaling

  • Het inschrijfgeld van €10,-- en de contributie per maand (€14,75 voor zwemABC en synchroonzwemmen, €12,00 voor trimzwemmen en aardig zwemvaardig ) wordt per automatische incasso geïnd. Hiervoor hebben wij een incassomachtiging nodig.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden - Bruggenmorsweg 153 - 7521 ZT ENSCHEDE - IBAN: NL16 INGB 0001 4014 79 - incassant-ID: NL77ZZZ400733060000
 

Controle