Contributie


De contributie van de Enschedese Watervrienden betaalt u door middel van een automatische incasso per maand.

Volgens de statuten van ‘Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden’ kunt u het lidmaatschap op twee momenten per jaar opzeggen: voor 1 juni en voor 1 december. U verplicht zich tot het betalen van contributie tot en met juni van het lopende contributiejaar of tot en met december van het lopende contributiejaar wanneer u zich afmeldt voor de genoemde data.

U ontvangt een factuur per email.

Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso.


Zwem ABC (lesgeld)
€ 17,88 per maand


Trimzwemmen en Aardig Zwemvaardig
€ 14,85 per maand


Synchroonzwemmen
€ 17,88 per maand


Kaderleden
€ 18,50 per jaar


Niet-actieve kaderleden en ondersteunende leden
€ 33 per jaar


Bij betalingsachterstand kan het bestuur u de toegang tot het bad ontzeggen.