Contributie


De contributie van de Enschedese Watervrienden betaalt u door middel van een automatische incasso per maand.

Volgens de statuten van ‘Zwemvereniging De Enschedese Watervrienden’ kunt u het lidmaatschap op twee momenten per jaar opzeggen: voor 1 juni en voor 1 december. U verplicht zich tot het betalen van contributie tot en met juni van het lopende contributiejaar of tot en met december van het lopende contributiejaar wanneer u zich afmeldt voor de genoemde data.

U ontvangt een factuur per email.
Maandbetaling kan uitsluitend via automatische incasso.
Deze jaarfactuur kunt u overmaken, met vermelding van uw lidmaatschapsnummer, op rekeningnummer: IBAN: NL16 INGB 0001 4014 79 / BIC code: INGBNL2A.


Zwem ABC (lesgeld)
€ 16,25 per maand of € 195,00 per jaar


Trimzwemmen en Aardig Zwemvaardig
€ 13,50 per maand of € 162,00 per jaar


Synchroonzwemmen
€ 16,25 per maand of € 195,00 per jaar


Kaderleden
€ 18,50 per jaar


Niet actieve kaderleden
€ 30 per jaar


Bij betalingsachterstand kan het bestuur u de toegang tot het bad ontzeggen.