Vrije uitvoering


Een nieuwe wedstrijd binnen de Nederlandse Culture Sportbond is de vrije uitvoering.

Wat gebeurt er tijdens deze wedstrijd

De vrije uitvoering is een evenement waar combinaties van uitvoeringen worden gezwommen. Solo, duet, trio en groep, alle elementen worden verwerkt tot een samenhangende dans. De afwisseling in samenstelling maakt het tot een mooi nieuw onderdeel van het synchroonzwemmen. Iedere vereniging mag twee combinaties inschrijven.

Wie mogen aan de wedstrijd meedoen?

De eisen voor deelname zijn:
– zwemmers tot en met 14 jaar moeten minimaal diploma H hebben;
– zwemmers van 15 jaar en ouder moeten minimaal diploma G hebben.